Şununla etiketlenmiş makaleler: teknoloji

Arılara mikroçipli takip

on Pazartesi, 21 Temmuz 2014. Posted in Bal Haberleri

Arılara mikroçipli takip

Arıların sırt kısmına yerleştirilen mikroçipler vasıtasıyla artık onların hayatı izlenebiliyor ve ölümlerine nelerin sebep olduğu keşfedilebiliyor. Arılara mikroçip takma fikri bilim kurgu gibi gözükmesine rağmen, biyologlar Fransa’daki bir laboratuarda bunu gerçekleştirdi. 

Fransa gerek arıcılık ve gerekse arı araştırmaları bakımından oldukça eski bir geleneğe sahiptir. Arılar üzerine yapılan en önemli araştırmalar güney Fransa’daki Avignon şehrinin çevresinde gerçekleştirilmektedir. Bu bölgede sadece arılar üzerine araştırmalar yapılan bir kaç tane araştırma enstitüsü de bulunmaktadır. Burada yapılan araştırmalarda bilim insanları çok sayıda tekil arıyı takip etmeyi mümkün kılan çığır açan yeni bir yöntem geliştirerek; arıları farklı etkilere maruz bırakıp, bu faktörlerin onların davranışlarını nasıl etkilediğini gözlemliyorlar.

Bu amaçla mikroçip yerleştirilen arılar girişinde tarayıcı olan özel kovanlara konulur. Kovanın girişindeki bu tarayıcılar arının kovandan ayrılışını, ne kadar süre dışarıda kaldığını ve geldiği zamanı kaydederler.

Arı Biyolojisi ve Korunması (BPl) Laboratuarı’ndan Cedric Aloux bunun çok önemli bir buluş olduğunu; farklı stres faktörleri arasındaki etkileşimi incelediklerini fakat arıları olumsuz manada etkileyen sadece tek bir faktör olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını ifade ediyor. Arıları menfi olarak etkileyen faktörlerin başında zararlı böcekler ve hastalıklar geliyor. Fakat bitki çeşitliliğinin azalması ve arıların yön bulmasını engelleyen cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik radyasyon gibi tanımlanamayan faktörler de mevcut. 

Arı Nüfusu Tüm Dünyada Azalıyor

Tüm dünyada arı sayısı endişe verici bir hızla azalıyor. Bu azalış sadece bal üretimi bakımından önem taşımıyor. Daha önemlisi insanların tükettiği bitkisel ürünlerin %75`inin tozlaşmasına arıların vesile olduğu gerçeği göz önüne alındığında genel olarak gıda üretiminde de bir azalmaya sebep olmaktadır. ABD`nin bazı bölgelerinde son 10 yılda balarısı sayısı %70`den daha fazla azaldı, Avrupa’da ise arı kolonilerinin sayısı yılda %10-20 azalıyor. Hiç kimse bunun sebebini tam olarak bilmiyor. Muhtemel sebepler arasında zararlı böcekler, yırtıcılar, hastalıklar, pestisitler, iklim değişimi ve cep telefonları sayılabilir.